Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych AN


Idź do treści

Pomiary/Instalacje elektryczne

OFERTA

pomiary :

 • Pomiar impedancji pętli zwarcia
 • Pomiar rezystancji izolacji
 • Pomiar kolejności wirowania faz
 • Pomiar parametrów wyłączników różnicowoprądowych
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiar rezystancji gruntu
 • Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, wyrównawczych
 • Oględziny instalacji


prace instalatorskie:

 • Wykonywanie poprawek w instalacjach elektrycznych
 • Instalacja dodatkowych gniazd, opraw oświetleniowych
 • Wykonywanie uziomów


W przypadku zapotrzebowania na inne pomiary/usługi elektryczne prosimy o kontakt
Z wykonanych pomiarów odbiorczych/okresowych sporządzany jest stosowny protokół


Powrót do treści | Wróć do menu głównego